Výcvik AM Hradec Králové
Řidičský průkaz skupiny AM opravňuje k řízení malého motocyklu nebo mopedu s maximální konstrukční rychlostí do 45 km v hodině a 50 cm³ objemu motoru. U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW, u tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů.

Podmínky pro přijetí

věk 15 let (v den ukončení výcviku)
zdravotní způsobilost - praktický lékař
platná žádost o řidičské oprávnění
při věku do 15 let - písemný souhlas zákonného zástupce notářsky ověřený

O výcviku

Výcvik

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně 1,5 až 2 měsíce)
Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní
Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut
Výcvik provádíme na motocyklu YAMAHA 125 SR

Teorie v kurzu

14 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
6 hodin: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
2 hodiny: výuku zdravotnické přípravy
3 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

13 hodin: výcvik v řízení vozidla
1 hodina: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Zkoušky začínají obvykle v 7:30 hodin ráno (nebo po upřesnění) na Magistrátu města HK - odbor dopravy (Gajerova kasárna). Žadatel musí mít sebou platný občanský průkaz, 700 Kč na zaplacení závěrečné zkoušky magistrátu.
Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:
zkouška z pravidel silničního provozu (1 test vyhotovený elektronicky)
zkouška z praktické jízdy

Máte dotaz? Kontaktujte nás.

Jaroslav Bleha – soukromá autoškola

třída Edvarda Beneše 1532/66, 500 12 Hradec Králové

Výcvik autoškoly

Učebna Hradec Králové

© 2024 Jaroslav Bleha | Vyrobilo studio
Ochrana osobních údajů